Kontakt

Kołobrzeska Żegluga Pasażerska Sp. z o.o.

ul. Morska 7
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 43 01
tel./fax 94 352 89 20
e-mail: [email protected]

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym IX Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Koszalinie
KRS 0000104437, NIP: 671-13-03-264, wysokość kapitału zakładowego: 1 973 000,00
Bank: PKO BP S.A. 1 Oddział Koszalin
Numer rachunku: 07 1020 2791 0000 7502 0069 8043

 

Formularz kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych jest Kołobrzeska Żegluga Pasażerska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Morskiej 7, 78 – 100 Kołobrzeg, KRS 0000104437, NIP: 671-13-03-264. Dane zbierane są w celu umożliwienia osobom zainteresowanym kontaktu z Administratorem oraz uzyskania przez nie szczegółowych informacji na temat świadczonych usług. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego. Dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.